Gezondheid

De eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid ouderen is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving. Veel ouderen voelen zich eenzaam en hebben weinig sociale contacten. Dit kan verschillende oorzaken