School

Aanpak van onderwijsachterstanden: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onderwijsachterstanden zijn verschillen in kennis en vaardigheden tussen leerlingen die ontstaan door verschillende factoren zoals sociaal-economische achtergrond, taalbarrières en/of gezondheidsproblemen. Deze verschillen kunnen ertoe leiden